Home    Historie

 

De derde Doctor: Jon Pertwee (1919-1996)

Net zoveel als de tweede Doctor van de eerste verschilde, zo verschilde de derde ook met de tweede. Jon Pertwee speelde de Doctor van 1970 tot en met 1974. Als ik een ranglijst van de Doctors zou moeten maken, komt Jon Pertwee op de derde plaats. In de eerste afleveringen, kwam hij nogal als een chagrijnig figuur over, maar dit werd minder naarmate zijn karakter zich ontwikkelde. De derde Doctor gedroeg zich als een gedistingeerde heer. In het verhaal "The Three Doctors" beschrijft de eerste Doctor hem als een dandy. Doctor Who verscheen nu ook voor het eerst in kleur.

De verhaallijnen zijn in deze periode spannend en de afleveringen bevatten veel stunts, veelal door Pertwee zelf gedaan.

'I frequently hurt myself because I take risks, and I take tumbles. My latest injury is a punctured vein in the hip.'
(Interview voor de Sun in 1972)

Niet alleen de stunts maakten de derde Doctor legendarisch, maar ook het gebruik van 'hardware'. Bessie, zijn trouwe auto werd in het tweede verhaal ge´ntroduceerd. De derde Doctor, voer in een mini Hovercraft, vloog in een gyrocopter en reed op motoren en trikes. In het laatste seizoen werd ook de Whomobile ge´ntroduceerd, hoewel dit futuristische voertuig nooit de populariteit van Bessie overtrof. Hij was ook niet vies van het gebruik van geweld, indien noodzakelijk en had de zwarte band in Venusian Aikido. Een bekende oplossing voor technische problemen van de derde Doctor was: "Reverse the polarity of the neutron flow".

UNIT kwam tijdens de Pertwee era volledig tot bloei. Met Brigadier Lethbridge Steward (gespeeld door Nicholas Courtney) aan het hoofd, werd het leger regelmatig ingezet om een (vaak gewelddadig) einde aan een crisis of buitenaardse aanval te maken. "Five rounds rapid" werd de lijfspreuk van de brigadier. Meer dan eens conflicteerde dit met de plannen van de Doctor die altijd eerst een vreedzame oplossing zocht. De Brigadier, de Doctor en zijn reisgenoten werden meer dan eens bijgestaan door Kapitein Yates en sergeant Benton.

Tijdens de Pertwee era, verschijnt voor het eerst ook ÚÚn van de meest formidabele vijanden van de Doctor.......... de Master. Net als de Doctor is de Master een afvallige Tijdheer, maar in tegenstelling tot de Doctor is hij door en door slecht. Meer dan eens doet hij pogingen om werelden en het universum te veroveren. Zijn grootste wapen is hypnose. Ondanks zijn kwade geniale brein, is de Doctor hem steeds de baas gebleven. Ook de Sontarans doen hun intrede gedurende deze periode.

Pertwee gaf de Doctor iets unieks, meer nog dan Hartnell en Troughton dit hadden gedaan. Pertwee speelde niet alleen de Doctor, hij was de Doctor en kwam daar ruiterlijk voor uit. In zijn latere jaren bleef hij graag verschijnen als de Doctor, zowel op televisie als ook op conventies.

'For one thing, Roger Delgado, who played the Master, was a very dear friend of mine. When he died, I was terribly upset. Then the producer, Barry Letts, decided to leave. So did the script editor. And while Lis Sladen, who took over as my leading lady, is a lovely and very talented girl, it just seemed that the old team was falling apart. It was the end of an era. It has left me time to do Whodunnit? And I think it is a good idea to appear just as myself, so that people will stop thinking of me as Doctor Who.'
(Interview door Margaret Forwood in 1974 voor de Sun)

Jon Pertwee stierf op 20 mei 1996 aan een hartaanval tijdens een vakantie in Connecticut.

 

Klik op de titel van de aflevering voor meer informatie.

Zevende Seizoen

Titel Productie code Aantal episodes Uitzenddatum
Spearhead from Space AAA 4 03-01-70 tot en met 24-01-70
Doctor Who and the Silurians BBB 7 31-01-70 tot en met 14-03-70
The Ambassadors of Death CCC 7 21-03-70 tot en met 02-05-70
Inferno DDD 7 09-05-70 tot en met 20-06-70

Achtste Seizoen

Titel Productie code Aantal episodes Uitzenddatum
Terror of the Autons EEE 4 02-01-71 tot en met 23-01-71
The Mind of Evil FFF 6 30-01-71 tot en met 06-03-71
The Claws of Axos GGG 4 13-03-71 tot en met 03-04-71
Colony in Space HHH 6 10-04-71 tot en met 15-05-71
The Daemons JJJ 5 22-05-71 tot en met 19-06-71

Negende Seizoen

Titel Productie code Aantal episodes Uitzenddatum
The Day of the Daleks KKK 4 01-01-72 tot en met 22-01-72
The Curse of Peladon MMM 4 29-01-72 tot en met 19-02-72
The Sea Devils LLL 6 26-02-72 tot en met 01-04-72
The Mutants NNN 6 08-04-72 tot en met 13-05-72
The Time Monster OOO 6 20-05-72 tot en met 24-06-72

Tiende Seizoen

Titel Productie code Aantal episodes Uitzenddatum
The Three Doctors RRR 4 30-12-72 tot en met 20-01-73
Carnival of Monsters PPP 4 27-01-73 tot en met 17-02-73
Frontier in Space QQQ 6 24-02-73 tot en met 31-03-73
Planet of the Daleks SSS 6 07-04-73 tot en met 12-05-73
The Green Death TTT 6 19-05-73 tot en met 23-06-73

Elfde Seizoen

Titel Productie code Aantal episodes Uitzenddatum
The Time Warrior UUU 4 15-12-73 tot en met 05-01-74
Invasion of the Dinosaurs WWW 6 12-01-74 tot en met 16-02-74
Death to the Daleks XXX 4 23-02-74 tot en met 16-03-74
The Monster of Peladon YYY 6 23-03-74 tot en met 27-04-74
Planet of the Spiders ZZZ 6 04-05-74 tot en met 08-06-74

TOP

Links