Home    Historie

 

De Reisgenoten (Companions). 

Minstens zo belangrijk als de Doctor zijn de reisgenoten. Dat de reisgenoot of assistent zo een belangrijke rol speelt blijkt uit het feit dat er maar weinig afleveringen zijn, waarbij de Doctor zonder vaste reisgenoot is (tot op dit moment alleen "The Deadly Assassin). Ze is vaak een verlengstuk van de scriptschrijvers omdat daardoor meervoudige plotlijnen mogelijk zijn. Afgezien daarvan is het regelmatig degene die gered dient te worden, vooral als het om de vrouwelijke versie gaat. Natuurlijk is dit niet altijd waar voor elke reisgenoot, maar het is wel de tendens van de schrijvers om dit regelmatig te gebruiken. De reisgenoten zijn ook belangrijk voor het publiek, omdat ze in staat zijn de vragen te stellen waar het publiek mee zit. En zoals Nicola Bryant in de documentaire ĎMore Than Thirty Years in the Tardisí, zo mooi verwoordt; ďTo make the Doctor look smartĒ.

Onder reisgenoten versta ik die personen die de Doctor daadwerkelijk begeleiden tijdens zijn reizen en avonturen. De Brigadier reken ik dus niet als reisgenoot, maar hij hoort wel thuis in het rijtje van terugkerende personagesDan zijn daar ook nog de randgevallen, zoals Mickey Smith. Misschien liggen de grenzen ook niet zo vast als sommigen zouden willen!

Op deze pagina stel ik alle reisgenoten voor en geef een korte beschrijving van het karakter. Verder geef ik de naam van de acteur of actrice, hun geboorte jaar en ook het jaar van verscheiden. De eerste en laatste aflevering waarin ze voorkomen. Soms keren ze voor een speciaal verhaal terug, dat verhaal wordt dan apart genoemd.

 

Susan Foreman

Susan1.jpg (63824 bytes)

Carole Ann Ford (Juni 1940 - )

Susan is de 15 jarige kleindochter van de Doctor. Foreman is een aangenomen naam voor de tijd dat ze in de 20ste eeuw op Aarde was. Susan was degene die de naam Tardis bedacht heeft. Zij was een leerlinge op de Coal Hill school in London en trok door haar antwoorden de aandacht van twee van haar leraren in 'An Unearthly Child'. Susan was een afbeelding van de jeugd van haar tijd. Susan was nog een kind en had dan ook de reacties die daarbij hoorden. Vaak snel in paniek en meestal degene die gered moest worden. Na een aantal avonturen blijft zij achter op de Aarde van de 22e eeuw in 'The Dalek Invasion of Earth'.

Ian Chesterton

William Russell (November 1920 - )

Ian was de natuurkunde leraar van Susan. Hij was intelligent en door zijn kennis van techniek ook zeer inventief in het bedenken van oplossingen. Ian was ook een natuurlijke leider en maakte zich vaak daarmee meester van de situatie. Bovenal was hij vooral ook een fysiek persoon, een man van actie, atletisch en sterk waarmee hij vaak de held van het verhaal werd. Hij kwam in aanraking met de Doctor op het moment dat hij met mede leraar Barbara Wright, hun leerling Susan achtervolgden. Zij wilden weten wie zij en haar geheimzinnige grootvader nu werkelijk waren. Per ongeluk komen zij in de Tardis terecht en de rest is, zo gezegd geschiedenis. Na veel omzwervingen met de Doctor keert hij en Barbara terug naar hun eigen tijd door middel van een Dalek tijdmachine in The Chase.

Barbara Wright

Jacqueline Hill (December 1929 - Februari 1993)

Barbara was de geschiedenis lerares van Susan. Haar kennis van geschiedenis kwam meermalen van pas als onze vrienden weer eens in het verleden terecht kwamen. Door haar temperamentvolle karakter, kwam zij meer dan eens in conflict met de Doctor. Haar belangrijkste eigenschap was dat ze zonder paniek kon reageren en handelen, zelfs in de meest penibele situaties. Haar belangrijkste les tijdens het reizen met Doctor was wel het feit dat je de geschiedenis niet zomaar kunt veranderen. Ze keerde samen met Ian terug naar haar eigen tijd in The Chase. Barbara was de oudste vrouwelijke companion die in de serie meegespeeld heeft.

Vicki

Maureen O'Brien (Januari 1943 - )

Vicki was als vervangster van Susan bedoeld. Alleen was zij een veel kindelijker en naÔever meisje, dan haar voorgangster. Vicky was gestrand op de planeet Dido en werd door de Doctor gered in The Rescue. Het feit dat ze een wees was,maakte haar geliefd bij de Doctor. Ze verliet onze vrienden aan het einde van The Myth Makers. Hier veranderde ze haar naam in Cressida en leefde samen met de jonge Trojaan Troilus. In wezen creŽerde ze hiermee de paradox eerder gestorven te zijn dan geboren.

Steven Taylor

Peter Purves (Februari 1939 - )

In "The Chase" ontmoet de Doctor en zijn reisgenoten de gestrande astronaut Steven Taylor. Tijdens het afscheid van Barbara en Ian, verstopt steven zich aan boord van de Tardis. In eerste instantie kan Steven maar moeilijk geloven waar hij is en hoe hij reist. Steven is een echte held, meer nog dan Ian is geweest. Hoewel Steven soms eigenwijs en koppig, maar was desondanks toch een solide en betrouwbare reisgenoot. In "The Savages" blijft Steven als bemiddelaar tussen de Elders en de Savages, achter.

 

  Katarina

Adrienne Hill (  - Oktober 1997)

Katarina was een Trojaanse dienstmaagd, opgepikt door de Doctor in het oude Troje, in "The Myth Makers". Katarina was totaal niet voorbereid op wat het reizen met de Doctor betekende. Ze bezag de Doctor als de god Zeus. Ondanks het feit dat ze oud een tijd uit het ver verleden kwam, was ze niet dom. Ze was in staat om dingen die verkeerd waren recht te zetten, ook al kostte dit haar leven in "The Daleks' Masterplan".

 

Sara Kingdom

Jean Marsh (Juli 1934 - )

Door velen niet erkent als een echte reisgenoot, vanwege het feit dat ze alleen in "The Daleks' Masterplan" heeft meegespeeld. Sara was lid van de CIA, the Celestial Intervention Agency. In feite was ze misleidt en waren haar intenties als zodanig. Haar loyaliteit ging zelfs zover dat ze haar eigen broer vermoorde. Later heeft ze dit weer goed gemaakt door de Doctor te helpen. Zelf laat ze het leven op het moment dat de Daleks de Time Destructor gebruiken.

Dorothea 'Dodo' Chaplet

Jackie Lane (Juli 1947 - )

Dodo was een weesmeisje dat in de Tardis terecht kwam tijdens "The Massacre". Zij was weer een opvolger van Vicki, een meisje die door de Doctor beschermt en verzorgt kan worden. Dodo was het toonbeeld van het Engelse meisje van de jaren '60. Ze was vrolijk, slim, feilbaar en naÔef. Samen met Steven vormde ze een levendig team en ze deed altijd haar best om de Doctor bij te staan. Zij was iemand die probeerde haar plaats in het Universum te vinden en slaagde daar met tijd en wijle ook in. Dodo verlaat de Doctor gedurende "The War Machines".

Ben Jackson

Michael Craze (November 1942 - 1998)

De Doctor ontmoette Ben Jackson in Londen gedurende "The War Machines". Samen met Polly hielp hij de Doctor de computer Wotan te verslaan. Ben was een zeeman op de koopvaardij en raakte bevriend met toen hij haar te hulp schoot in een Londense nachtclub. Deze daad zegt veel over zijn karakter, betrouwbaar, trouw, vriendelijk en niet bang om zichzelf in het gevaar te begeven. Tijdens "The Faceless Ones" komen Ben en Polly in Londen terecht precies op de dag dat zij er ook vertrokken. Dit laatste feit doet hen beide besluiten op de aarde achter te blijven.

Polly Lopez

Anneke Wills (1943 - )

De Doctor ontmoette Polly in Londen gedurende "The War Machines". Samen met haar vriend Ben hielp zij de Doctor de computer Wotan te verslaan. Polly was secretaresse en was het toonbeeld van de jong volwassene uit de jaren '60. Polly was vrolijk, brutaal, aantrekkelijk en kon zowel agressief als terughoudend zijn. Ondanks het feit dat ze in tijden van problemen op haar reisgenoten steunde was ze in staat 

Aan het eind van The Faceless Ones besluit ze samen met Ben op de Aarde achter te blijven.

 

Jamie McCrimmon

Frazer Hines (September 1944 - )

Jamie is nog steeds een van de meest populaire reisgenoten van de Doctor*. Hij heeft de 2e Doctor bijna van het begin, maar zeker tot het eind begeleid. Hij werd door de tweede Doctor opgepikt in "The Highlanders". Jamie is zoals de meeste mannelijke reisgenoten een heldfiguur. Fysiek sterk, moedig en niet bang. Hij heeft de Doctor bijgestaan en hem meer dan eens geholpen. Ondanks het feit dat hij uit de 18e eeuw kwam en totaal niets van techniek afwist, laat staan het reizen door tijd en ruimte, liet hij zich niet gauw uit het veld slaan door alles wat hem overkwam. De Doctor en hij zijn misschien wel het beste te typeren als dikke vrienden. Het afscheid komt dan ook hard aan als de tweede Doctor naar de Aarde verbannen wordt en Jamie terug moet naar waar hij vandaan kwam. Na het verslaan van de War Chief in "The War Games" nemen we ook afscheid van Jamie.

Victoria Waterfield

Deborah Watling (Januari 1948 - )

Tijdens "the Evil of the Daleks" ontmoetten de Doctor en Jamie, Victoria. Haar vader was vermoord door de Daleks. Victoria was allesbehalve geschikt de gevaren te doorstaan sie het reizen met de Doctor met zich meebracht. Zij was een uitermate fragiel en fysiek zwak. Ondanks dat zij waarschijnlijk niet in staat was om enig monster door kracht van zich af te houden, kon zij dit wel door haar formidabele geschreeuw. Victoria was een vrouw die stabiliteit in haar leven nodig had. Zij bleef op aarde achter tijdens "the Fury from the Deep", waar zij geadopteerd werd door familie Harris.

ZoŽ Herriot

Wendy Padbury (December 1947 - )

ZoŽ was een briljant astrofysicus en ontmoette de Doctor en Jamie in "the Wheel in Space", tijdens een Cybermen aanval. Hoewel ZoŽ's intelligentie bijna gelijk was aan die van de Doctor, mistte zij de ervaring die de Doctor had. Dit laatste kwam door haar geÔsoleerde opvoeding. Ondanks haar hoge intelligentie was dus niet meer dan haar voorgangers voorbereid op het reizen in de Tardis, hoewel zij zeker doortastend kon optreden en actie durfde te ondernemen wanneer nodig. Al met al was ze een waardevolle toevoeging aan het team. ZoŽ werd door de Time Lords teruggestuurd naar haar eigen tijd en plaats op het eind van "the War Games".

Elisabeth 'Liz' Shaw

Caroline John (september 1940 - juni 2012 )

Liz Shaw was de eerste reisgenoot van de 3e Doctor, maar heeft nooit werkelijk met de Tardis gereisd. In veel opzichten was Liz een gelijke van de Doctor. Met een academische graad, was zij in staat om op een geheel ander niveau met de Doctor te communiceren dan meeste andere reisgenoten. Zij was aangenomen als wetenschappelijke adviseur van UNIT in de tijd dat de Doctor net verbannen werd naar de aarde. Liz was intelligent en kordaat en redde daar meer dan eens de situatie mee. 

Josephine 'Jo' Grant

Katy Manning (1951 - )

De lieftallige Jo was via familiebanden bij UNIT terecht gekomen. Na een opleiding als spion werd ze als assistent aan de Doctor toebedeeld. Het was een samenwerking die de 3e Doctor in eerste instantie in het geheel niet zag zitten. Jo was een hele tegenstelling tot Liz en dat liet de Doctor in het begin ook merken. Ondanks dat ze vele malen uit de penarie geholpen werd door de Doctor was Jo niet echt bang, mogelijk een effect van haar opleiding bij UNIT. Ze had een totaal vertrouwen in de Doctor. Ze was ook zeer geliefd bij haar UNIT collega's, Benton en Yates. Ondanks de oorspronkelijke bedenkingen van de Doctor groeide ze uit tot een volwaardige reisgenote voor de Doctor. Zij was samen met de derde Doctor ťťn van de sterke combinaties*.

Sarah Jane Smith

Elisabeth Sladen (1948 - 2011)

Als we het over de ultieme reisgenote zouden hebben, dan zou Sarah Jane op nummer 1 staan. Samen met de 4e Doctor vormde zij een legendarisch duo, die zijns gelijke in de wereld van Doctor Who niet kent. Sarah maakte kennis met de derde Doctor in The Time Warrior. Ze was journaliste en daarmee eigenlijk een best wel een brutaal ding. Afgezien van Liz Shaw was ze een totaal andere reisgenote dan de anderen. Sarah werd geassocieerd met de emancipatiebeweging in de jaren '70. Daarmee was ze een onafhankelijke en sterke persoonlijkheid die haar mannetje stond. Dit nam niet weg dat ze toch vele malen door de Doctor gered werd. Het reizen met de Doctor eindigde tijdens The Hand of Fear, waarbij de Doctor, met zeer veel weggestopte emotie, haar moest achterlaten in haar woonplaats Croydon. Dit was echter niet het einde van Sarah Jane Smith. Er kwam een spin off; K-9 and Company, die uiteindelijk een serie had moeten opleveren. Deze kwam er echter nooit. Vele jaren later ontmoet ze de Doctor weer, nu in zijn tiende incarnatie. K-9 was trouwens de Mark III versie aan Sarah gegeven door de Doctor. In de "Five Doctors" ontmoet Sarah ook de andere incarnaties van de Doctor. Tijdens "School Reunion" maakt ze Rose duidelijk wat het is om te reizen met iemand als de Doctor en dan achtergelaten te worden. Daarmee is Sarah de reisgenote die de meeste afleveringen heeft meegedaan en 2e spin off heeft.

Harry Sullivan

Ian Marter (1944 - 1986 )

Harry was een marine officier, een medicus en als zodanig bij UNIT ingedeeld. Harry blonk niet uit in inzicht en intelligentie, een feit waarop hij meerdere keren gewezen werd door de vierde Doctor. Zelfs zijn medische kennis werd overschaduwd door die van de Doctor. Toch was Harry een buitengewoon sympathiek figuur, iemand die je gelijk mocht. Harry reisde met de Doctor vanaf "Robot" tot en met "Terror of the Zygons".

Leela

Louise Jameson (1951 - )

Leela was een strijder van het Sevateem ras. Ze werd door de vierde Doctor opgepikt in "The Face of Evil". Zij was zoals gezegd een strijder en als zodanig niet bang, zelfs niet voor de grootste en sterkste tegenstanders. Haar oplossing was simpel; geweld. Of ze nu een wezen met het mes ombracht of met haar dodelijke Janus Thorn. Leela werd in veel gevallen meer door instinct gedreven dan door rationele gedachten. Hoewel de Doctor het niet altijd eens was met haar methodes, maakte hij er wel vaak gebruik van. Meer is zij degene die de Doctor red. Leela blijft samen met K-9 op Gallifrey achter tijdens "The Invasion of Time". Leela was voor haar tijd controversieel en afwijkend van al de andere reisgenotes, mede door haar schaarse lederen kledij.

K9

K-9 was eigenlijk de eerste Laptop. Door de Doctor meer dan eens aangeduid als zijn mobiele computer. K-9 was een uitvinding van Professor Marius en geleerde en arts. Hij begon zijn reizen met de Doctor na het avontuur "The Invisible Enemy". Na K-9 samen met Leela op Gallifrey achter gelaten te hebben, bouwde de Doctor een nieuwe versie van de robothond, de K-9 Mark II. K-9 was van onschatbare waarde voor de Doctor en zijn reisgenoten. Hij kon supersnel rekenen en heeft meer dan eens schattingen voor overleven of crashen gedaan. K-9 was uitgerust met een multi-purpose laser, waarmee hij door deuren kon snijden, kon verdoven of zelfs doden. K-9 kon met tal van andere computers en machines communiceren, waarmee hij geheimen ontfutselde die anders voor de Doctor verborgen zouden blijven. Een groot nadeel van K-9 was het feit dat hij zichzelf regelmatig moest opladen en dus voor die tijd inactief was. K-9 groeide uit tot een van de meest populaire reisgenoten van de Doctor. Hij is samen met Romana II achter gebleven in E-space.

Romanadvratelundar (Romana) I

Mary Tamm (1950 - 2012)

Romana was net als de Doctor een Time Lord (lady). Ze was uitermate intelligent, de beste in haar klas. Als zodanig was zij meer dan een gelijke van de Doctor. Een arrogant en zeer zelfstandig persoonlijkheid. Vaak stak ze wat kennis betreft uit boven de Doctor. Wat zij echter mistte was de praktische kennis en ervaring die de Doctor wel had. Mede hierdoor verdween haar arrogantie ten opzichte van de vierde Doctor. Door het feit dat ze een Time Lady was, kon zij ook op dat niveau met de Doctor communiceren. Samen met de vierde Doctor heeft ze alle 6 de segmenten van The Key to Time verzameld en uiteindelijk The Black Guardian's plannen verijdeld. Het eerste segment werd gevonden gedurende "The Ribos Operation" en het laatste segment in "The Armageddon Factor". In het begin van "Destiny of the Daleks" regenereert zij en neemt het uiterlijk van prinses Astra van Atrios aan.

Romanadvratelundar (Romana) II

Lala Ward (1951 - )

Romana I regenereert in Romana II aan het begin van "Destiny of the Daleks". Zij neemt hierbij het uiterlijk van prinses Astra van Atrios aan. Hoewel ze haar intelligentie behouden heeft, heeft ze een minder arrogante houding. De nieuwe Romana lijkt ook wat fragieler te zijn en heeft de schijn dat ze vaker door de Doctor uit de brand gered moet worden. Maar schijn bedriegt soms en dat is zeker waar voor Romana, want op de momenten dat ze er alleen voor staat, functioneert zij prima. Daarbij maakt ze gebruikt van al het intellect en vernuft dat ze heeft als Time Lady. Verder lijkt ze op een meer vriendschappelijke voet met de Doctor te staan. In "Warriors' Gate", blijft zij samen met K-9 mkII achter in E-space om Biroc te helpen andere Tharil slaven te bevrijden en een nieuw Tharil Imperium op te bouwen. 

Adric

Matthew Waterhouse (1961 - )

Samen met Romana II ontmoet de Doctor Adric in E-space op de planeet Alzarius. Hij was de jongere broer van Varsh die een jeugdbende leidde. Door de invloed van zijn broer leerde Adric te stelen en te liegen. Adric was echter een jongen die niet slecht van binnen was. Zijn enorme intelligentie leverde hem een badge voor wiskundige uitmuntheid. Alleen wat wiskundig inzicht betreft was hij op zijn minst een gelijke van de Doctor. Het was echter zijn jeugdige koppigheid en zijn onzekerheid die hem dwarszaten. Deze eigenschappen leverde hem regelmatig confrontaties met op, met name met de vijfde Doctor. Zijn dood is even tragisch als zijn leven. In "Earthshock" stort hij samen met een vrachtschip op de Aarde neer wanneer hij de plannen van de Cybermen wil dwarsbomen.

Nyssa

Sarah Sutton (1961 - )

Nyssa was de dochter van Counsillor Tremas van Traken. In "The Keeper of Traken" ontmoeten de Doctor en Adric, Nyssa op haar thuisplaneet Traken op het moment dat de Master zich meester wil maken van de Source. De Master vermoord haar moeder en steelt het lichaam van haar vader. Ondanks deze tragische gebeurtenissen blijft ze op Traken achter. Op de planeet "Logopolis" ontmoeten we Nyssa opnieuw als zij op valse voorwendselen daar naar toegehaald is. Nu besluit ze meet te gaan met de Doctor in de Tardis. Van alle reisgenoten was Nyssa misschien wel een van de meest veelzijdige. Ze was intelligent, in staat voor zichzelf op te komen en het heft in eigen handen te nemen. Nyssa was van nobele geboorte, rustig en zacht van aard. Tijdens een bezoek aan de Lazar kolonie in "Terminus" krijgt ze Lazar, maar overleeft als een van de weinige het genezingsproces, waardoor zij in staat is om meer mensen te genezen, ze blijft op Terminus.

Tegan Jovanka

Janet Fielding (1957 - )

Tegan was een Australische stewardess. Tijdens "Logopolis" ontmoet Tegan de Doctor bij toeval als zij de Tardis voor een politietelefooncel aanziet en binnengaat. Vanaf dit moment is het voor Tegan een aaneengesloten avontuur, waarbij de Doctor haar telkens terug probeert te brengen naar Heathrow. Tegan is typisch iemand die niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken. Tegan doet eerst en gaat dan nadenken en stormt op deze manier van de ene penibele situatie in de andere. Aan de andere kant is het vaak haar kordate optreden dat de situatie red. Gedurende haar verblijf in de Tardis wordt het duidelijk dat Tegan en de vijfde Doctor elkaar niet echt liggen. Na haar avontuur met de Daleks in "Ressurection of the Daleks" besluit ze, moe van alle dood en verderf om haar heen, achter te blijven in Londen.

Vislor Turlough

Mark Strickson (1961 - )

We komen Thurlough tegen op een Engelse kostschool in "Mawdryn Undead". Een van zijn leraren blijkt de Brigadier te zijn. Thurlough is in feite een banneling van de planeet Trion. Hij verlangt naar zijn thuisplaneet waardoor hij onder de invloed van de Black Guardian, die uit is op de vernietiging van de Doctor, komt. De werkelijk motieven van Turlough blijven lange tijd verborgen voor de Doctor. Zijn intriges en sabotagepogingen brengen de Tardis en zijn bemanning in menig penibele situatie. Uiteindelijk bevrijdt hij zichzelf, met hulp van de Doctor, van de invloed van de Black Guardian en reist verder met de Doctor. Tijdens "The Planet of Fire" worden enige zaken omternt Turlough duidelijk en als hij door een reddingsteam van zijn thuisplaneet wordt opgehaald laat hij de Doctor en Peri achter in de Tardis.

Kamelion

De 5e Doctor en zijn reisgenoten komen Kamelion voor het eerst tegen in "The Kings Demons" waar hij onder invlod van de Master de gedaante van prins John heeft aangenomen. Veel valt er over Kamelion niet te zeggen anders dat het een robot is die de mogelijkheid heeft van gedaante te veranderen. Kamelion is zeer beÔnvloedbaar en wordt gecontroleerd door degene die zijn mentale energie kan overbrengen op hem. Kamelion wordt door de Doctor meegenomen in de Tardis en we komen hem later weer tegen in "The Planet of Fire". Tijdens dit verhaal nemen we ook weer afscheid van hem als hij aan de Doctor vraagt om hem te demonteren.

In het algemeen wordt Kamelion als een slecht idee beschouwd en is als zodanig een kort leven beschoren.

Perpugilliam 'Peri' Brown

Nicola Bryant (1962 - )

Peri was een Amerikaanse student botanie en komt in de Tardis terecht tijdens "The Planet of Fire", waar zij door Turlough van de verdrinkingsdood wordt gered. Peri is een charmante verschijning en laat bij tijd en wijle zien dat ze over een hoge intelligentie beschikt. Ze laat ook regelmatig zien dat ze haar mannetje kan staan en heeft in het algemeen een goed inzicht in karakters. Toch is zij ook weer het prototype reisgenote die regelmatig door de Doctor gered word. Tijdens "The Caves of Androzani" raken Peri en de 5e Doctor besmet met het dodelijke Spectrox Toxaemia. De Doctor offert zichzelf op door haar het enige geneesmiddel te geven dat deze ziekte kan genezen. Dit gebeuren leidt de regeneratie van de 5e naar de 6e Doctor in. Aanvankelijk staat zij niet op goede voet met het ego van de 6e Doctor, maar deze relatie verandert geleidelijk naarmate de tijd vordert. Uiteindelijk vormen zij en de 6e Doctor een uitstekend team, waarbij Peri niet bang is om deze Doctor regelmatig op zijn plaats te zetten. Gedurende "The Trial of a Time Lord" lijkt het er op dat ze gedood is door koning Yrcanos van Krontep. Deze laatste gebeurtenis is echter een manipulatie geweest van de Valeyard en ze blijkt later met deze zelfde Yrcanos getrouwd te zijn.

Melanie 'Mel' Bush

Bonnie Langford (1964 - )

Mel Bush komt als reisgenote met de Doctor in aanraking tijdens "Terror of the Vervoids". Mel was een computerprogrammeur afkomstig van de aarde en had een fotografisch geheugen. Mel was een zachtaardig, vriendelijke dame, die nogal snel reageerde. Ze had de neiging in situaties te storten en in de problemen te komen. Ze werd vooral bekend om haar geschreeuw als ze in nood was. Aan de andere kant kom Mel ook doortastend zijn en optreden als dat nodig was.  Mel besluit om samen met Sabalom Glitz in zijn nieuwe schip door het heelal te reizen in "Dragonfire"

Ace (Dorothy)

Sophie Aldred (1962 - )

Ace en de zevende Doctor horen bij mij tot een van de ultieme duo's. Tot nu toe zijn er, naar mijn mening, vier van deze duo's: De tweede Doctor en Jamie, De derde Doctor en Jo, de vierde Doctor en Sarah Jane en tenslotte de zevende Doctor en Ace. Ace is het schoolvoorbeeld van de recalcitrante tiener. Ace ontmoette de zevende Doctor op Iceworld in "Dragonfire", waar ze als serveerster werkte. Door een explosie, tijdens het experimenteren met het door haarzelf ontwikkelde Nitro 9, heeft ze een sprong in de tijd en ruimte gemaakt, waardoor ze op Iceworld was terecht gekomen. Ondanks dat Ace zelfstandig was, was de Doctor voor haar meer een vaderfiguur. Tijdens haar tijd met de Doctor blijkt haar verleden meer dan eens verbonden te zijn met de avonturen die ze beleven. Ace reageerde vaak impulsief, waardoor ze nogal eens in de problemen kwam. Ondanks verborgen angsten, was Ace niet bang en ze gebruikte regelmatig geweld om zich uit een situatie te redden. In haar laatste avontuur "Survival" wordt ze bijna een deel van het Cheetavolk.

Dr. Grace Holloway

Daphne Ashbrook (1966 - )

Grace Holloway was de companion van de 8e Doctor tijdens de 1996 TV film.

Grace was een arts in een van de ziekenhuizen in San Francisco, zij was indirect verantwoordelijk voor de dood van de 7e Doctor, vanwege het feit dat ze de 'weg' kwijtraakte in zijn lichaam tijdens een operatie. Dit luidt de regeneratie in van de 7e naar de 8e Doctor. Grace is intelligent en een zeer gedreven arts, die haar beroep boven haar relatie stelde. Door de Doctor te helpen de Master te verslaan verandert haar kijk op het leven. Dat laatste echter niet voldoende om haar te doen besluiten met de Doctor mee te gaan reizen in de Tardis. Zij blijft dan ook achter, enigszins verbouwereerd maar een ervaring rijker.

Rose Tyler

Billie Piper (1982 - )

Rose Tyler was de eerste reisgenoot van zowel de 9e als de 10e Doctor. Zij ontmoette de Doctor voor het eerst in de kelder van het warenhuis waar zij werkt, tijdens de aflevering "Rose". Deze reisgenoot is eigenlijk heel anders dan de andere vrouwelijke voor haar. Ze is zelfstandig, eigenwijs en doortastend. Zij was niet bang de Doctor tegen te spreken en stond regelmatig haar mannetje. Rose kon ook nog wel eens in een situatie springen zonder eerst over de gevolgen na te denken. Een voorbeeld hiervan is het moment dat ze het verleden dramatisch verandert door haar vader van de dood te redden. Een van de zaken die door middel van Rose aan het publiek worden duidelijk gemaakt is dat reizen met de Doctor niet consequentieloos is. Door heel seizoen 27 en 28 wordt het duidelijk dat deze manier van reizen impact heeft, op zowel de reisgenoot als allen die met hem of haar verbonden zijn. Desondanks wordt het duidelijk dat Rose het leven in de Tardis wel bevalt en dat zij en Doctor een zeer hechte band hebben. Het afscheid van Rose in "Doomsday" is dan ook, ondanks haar hereniging met haar familie zeer emotioneel. 

Mickey Smith

Noel Clarke (1975 - )

Mickey is het vriendje van Rose en als zodanig komen hem tegen in de aflevering "Rose". Men zou Mickey kunnen zien als een loser type. Schijn bedriegt, Mickey kan en is veel meer dan dat hij lijkt. Het enige dat hem in het leven ontbreekt is een doel. Hij beschouwt de Doctor als zijn rivaal wat Rose betreft. Aan de andere kant heeft de 9e Doctor duidelijk een hekel aan hem. Hij wordt uitgemaakt voor Rickey (iets wat later pas duidelijk wordt) of "Mickeˇ the Idiot". Mickey speelt wel een aantal keren een cruciale rol waarbij hij gebruikt maakt van zijn computer kennis. Mickey vindt uiteindelijk een doel in zijn leven als hij de identiteit van zijn evenbeeld op een parallelle Aarde aanneemt. Zijn evenbeeld, Ricky genaamd, wordt gedood door de Cybermen en Mickey's doel is het om diezelfde Cybermen uit te roeien.

Martha Jones

Freema Agyeman (1979 - )

De Doctor ontmoet Martha Jones voor het eerst in "Smith and Jones". Martha is een co-assistent in een ziekenhuis dat getransporteerd wordt naar de Maan. Martha is intelligent en iemand die op avontuur uit is. Ze wil dan ook graag met de Doctor mee als echte companion. Haar ware motieven naar de Doctor toe zijn echter nog niet helemaal duidelijk. Gaat ze mee vanwege het avontuur of vanwege de Doctor. Wat wel duidelijk is dat ze haar mannetje staat en dat ze in staat is haar intellect op een praktische manier te gebruiken. Het is Martha die de Doctor uit de handen van de Master bevrijdt. Teleurgesteld omdat de Doctor niet in haar ziet wat ze graag had willen zien en het besef dat ze nooit in de schaduw van Rose zou kunnen staan vertrekt ze. Ze laat daarmee een sterk karakter zien, die haar eigen weg uitstippelt.

Donna Noble

Catherine Tate (mei 1968 -  )

De Doctor ontmoet Donna voor het eerst als ze, compleet met bruidskleding, uit het niets in Tardis verschijnt terwijl deze een vlucht over de Aarde maakt. Na het vertrek van Martha ontmoet de Doctor Donna voor de 2e keer en vraagt haar hem te vergezellen in de Tardis. Donna is een welkome afwisseling in vergelijking met Rose en Martha. Haar verhouding met de Doctor is puur vriendschappelijk, ze heeft pit en is helemaal klaar voor het avontuur. Tijdens haar laatste avontuur komt ze in aanraking met de regeneratiedeeltjes van de Doctor waardoor ze in DoctorDonna verandert. Met een Time Lord intellect verslaat ze de Daleks en redt ze het Universum. De Doctor realiseert dat Donna's brein 'gekookt' zal worden en blokkeert haar geheugen zodat ze zich niks meer herinnert van de Doctor of haar reizen in de Tardis. Met pijn in zijn hart brengt de Doctor haar terug bij haar moeder en grootvader Wilfred.

Amy Pond

Karen Gillan  (1987 - )

Na zijn regeneratie van 10e naar 11e Doctor stort hij met de Tardis neer in de achtertuin van Amelia Pond. Nadat de Doctor een vreemde scheur in muur op haar kamer onderzocht heeft, moet hij terug naar de Tardis om deze na een crash te repareren. Hij belooft Amalia dat hij in 5 minuten terug is, maar het duurde 12 jaar eer de Doctor terugkeerde. Hun eerste ontmoeting had echter een blijvende indruk op Amy achtergelaten. Amy trouwde met Rory Williams en samen reisden ze met de Doctor door tijd en ruimte. Amy was de moeder van Melody Pond die later bekend wewrd als River Song. Amy sterft op 87 jarige leeftijd ergens voor het jaar 2012, nadat ze zich door een weeping angel terug in de tijd liet sturen om samen met haar geliefde Rory te zijn. Ze zijn samen begraven op een begraafplaats in New York.

Rory Williams

Arthur Darvill  (1982 - )

Rory Williams, ook bekend als de Last Centurion, is de echtgenoot van Amy Pond. Hij werd een reisgenoot van de Doctor de avond voor zijn huwlijk met Amy Pond, maar hij stierf en zijn geschiedenis gewist nadat hij door het Tijdveld werd geabsorbeerd. Vlak voordat de Pandorica wordt geopend verschijnt Rory weer als een plastic Rmeinse Centurion gemaakt door het Nesteense bewustzijn. Hij had 1894 jaar gewacht op het openen. Na de tweede big bang wordt Rory weer in zijn oorspronkelijke vorm hersteld. Hij trouwt met Amy en reist samen met haar en de Doctor door tijd en ruimte. Rory is de vader van River Song (Melody Pond) en werd dus de Doctor's schoonvader. In 2012 werd hij door een weeping angel terug in de tijd gestuurd. Hij stierf op 82 jarige leeftijd en ligt naast Amy begraven op een begraafplaats in New York.

River Song

Alex Kingston (1963 - )

Het verhaal van River Song begint als zij de 10e Doctor ontmoet in de bibliotheek, hoewel begint... In principe eindigt haar verhaal op het moment dat ze zich opoffert en ze ge-upload wordt. River Song is de derde incarnatie van Melody Pond, de dochter van Amy en Rory en de vrouw van de 11de Doctor. Melody Pond was verwekt aan boord van de Tardis waardoor zij, ondanks dat ze menselijk was, Time Lord eigenschappen verkreeg. Na conditionering door de Silence verkreeg ze fysieke sterkte de mogelijkheid te regenereren en uitgebreide kennis van tijd en ruimte. Ze hield van de Doctor en had een langdurige relatie met hem. River Song was een van de weinigen die de werkelijke naam van de Doctor kende.

Clara Oswald

Jenna Coleman (1986 - )

Clara, ook bekend als "the Impossible Girl", is een reisgenoot van de 11e en 12e Doctor. Volgens de 11e Doctor was zij "niet mogelijk" door zijn eerdere ontmoetingen met haar in zijn persoonlijke tijdlijn. Bij 2 van deze ontmoetingen sterft zij. De Doctor vond haar het enige mysterie dat het waard was om opgelost te worden. Clara trad in de tijdlijn van de Doctor in zijn tombe op Trenzalore om de schade die de Great Intelligence had gedaan aan de tijdlijn van de Doctor teniet te doen. Dit binnengaan van de tijdlijn zorgde ervoor dat de tijdwinden kopieŽn van het maakte en die overf zijn persoonlijke tijdlijn verspreidde. Na Trenzalore werd Clara leraar en reisde nog steeds met de Doctor ook na zijn regeneratie in de 12e Doctor. Clara werd verliefd op haar medeleraar Danny Pink, maar verloor hem door een auto-ongeluk. Ze probeerde de Doctor te dwingen om Danny terug te brengen. Ondanks dat ze in principe de Doctor bedroog, stemde hij toch toe, maar de moeite was tevergeefs.